Utbytte og tilbakekjøp

Utbytte

Aker BPs aksjonærer skal over tid oppnå attraktiv avkastning på sin investering gjennom verdiøkning på aksjene og kontant utbytte.

Selskapet har som mål å opprettholde et utbyttenivå på minimum 250 millioner amerikanske dollar per år, utbetalt kvartalsvis. Målet er å øke utbyttenivået når Johan Sverdrup er kommet i produksjon.

Utbytteinformasjon

Tilbakekjøp egne aksjer

Styret i Aker BP har mandat til å erverve egne aksjer inntil 5 prosent av aksjekapitalen i selskapet. Mandatet gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018.