Invitasjon – Presentasjon av 4. kvartal 2009

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. januar 2010

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») presenterer sitt delårsresultat
for 4. kvartal 2009 i Oslo fredag 19. februar 2010.

Presentasjonen vil finne sted på Felix Konferansesenter på Aker Brygge, Bryggetorget 3, fra klokken 08:15.

Vennligst send påmelding til jeanette.tinholt@akerbp.com innen 18. februar klokken 12.00.

Det vil også være mulig å følge kvartalspresentasjonen live via webcast her på hjemmesiden.

Selskapet vil være representert ved:

  • Adm. dir. Erik Haugane
  • Finansdirektør Finn Øistein Nordam
  • IR-sjef Knut Evensen
  • Kommunikasjonssjef Torgeir Anda

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 80 lisenser, og er operatør for 36 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).