Invitasjon – Q1 presentasjon

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. april 2011

Det norske presenterer sitt resultat for 1.kvartal 2011 i Oslo tirsdag 10. mai 2011.
Presentasjonen vil finne sted på Shippingklubben i Oslo, Haakon VII`s gt. 1, fra klokken 08:15.

Vennligst send påmelding til jeanette.tinholt@akerbp.com innen 2. mai klokken 12.00.

Det vil også være mulig å følge kvartalspresentasjonen live via webcast på vår hjemmeside.

Selskapet vil være representert ved:

  • Adm. dir. Erik Haugane
  • Finansdirektør Teitur Poulsen
  • Direktør investorkontakt Knut Evensen
  • Direktør kommunikasjon Torgeir Anda

Her publiseres kvartals- og årsrapporter
Her finner du Det norskes finansielle kalender

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).