Invitasjon – Q2 presentasjon

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

6. juli 2010

Presentasjonen vil finne sted på Felix Konferansesenter på Aker Brygge, Bryggetorget 3, fra klokken 08:15.

Vennligst send påmelding til jeanette.tinholt@akerbp.com innen 17.august klokken 12.00.

Det vil også være mulig å følge kvartalspresentasjonen live via webcast her på hjemmesiden.

Selskapet vil være representert ved: Adm. dir. Erik Haugane, direktør investorkontakt Knut Evensen, direktør kommunikasjon Torgeir Anda.

Se Det norskes organisasjon her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 74 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).