Invitasjon – Q3 presentasjon

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. oktober 2010

Det norske presenterer sitt resultat for 3.kvartal 2010 i Oslo fredag 5. november 2010.
Presentasjonen vil finne sted på Felix Konferansesenter på Aker Brygge,Bryggetorget 3, fra klokken 08:15.

Vennligst send påmelding til jeanette.tinholt@akerbp.com innen1. november klokken 12.00.

Det vil også være mulig å følge kvartalspresentasjonen live via webcastpå vår hjemmeside.

Selskapet vil være representert ved:

  • Adm. dir. Erik Haugane
  • Direktør investorkontakt Knut Evensen
  • Direktør kommunikasjon Torgeir Anda

Her publiseres kvartals- og årsrapporter

Her publiseres alle presentasjoner og webcaster fra kvartalsfremleggelser

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har over 190 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).