Invitasjon til kredittinvestordag

27. oktober 2016

Fornebuporten. Foto: Hufton+Crow/Dark Arkitekter

Fornebuporten. Foto: Hufton+Crow/Dark Arkitekter

Sammen med de andre Akerselskapene, Aker Solutions, Aker, Ocean Yield and American Shipping Company – inviterer Aker BP kredittivestorer og kredittanalytikere til en felles kredittinvestordag på Fornebuporten 21. november.

Når: Mandag 21. november 2016
Hvor: Fornebuporten bygg B, Oksenøyveien 10, Lysaker
Språk: Engelsk

Program:
09:00-12:00: Registrering / en-til-en møter
12:00-13:00: Lunsj
13:00-15:30: Selskapspresentasjoner
15:30-16:30: Mottagelse

Representerte selskaper: Aker ASA, Aker BP ASA, Aker Solutions ASA, Ocean Yield ASA og American Shipping Company ASA.

Påmelding: Send en e-post til akercredit@akerasa.com senest mandag 31. oktober.

En-til-en og gruppemøter: I tillegg til presentasjonene, vil ledelsen i hvert selskap være tilgjengelig for individuelle møter og gruppemøter før presentasjonene. Ved registrering, vennligst angi hvilke selskaper det ønskes møte med. Tidspunkt for møtene vil være fra 09:00 til 12:00.

Invitasjon: Invitation – Aker Companies Credit Markets Day 2016

For mer informajson:
Thomas Lunder, Finance Manager Aker ASA
Telefon: 24 13 00 41
E-post: thomas.lunder@akerasa.com

Marianne Stigset, Head of Investor Relations Aker ASA
Telefon: 411 88 482
E-post: marianne.stigset@akerasa.com