Invitasjon til Q1 presentasjon

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

28. april 2010

Det norske oljeselskap ASA presenterer sitt delårsresultatfor 1. kvartal 2010 i Oslo onsdag 12. mai 2010. Presentasjonen vil finne sted på Felix Konferansesenter på Aker Brygge,Bryggetorget 3, fra klokken 08:15

Vennligst send påmelding til jeanette.tinholt@akerbp.com innen 11.mai klokken 12.00.

Det vil også være mulig å følge kvartalspresentasjonen live via webcast her på hjemmesiden.

Selskapet vil være representert ved:
Adm. dir. Erik Haugane
Finansdirektør Finn Øistein Nordam
Direktør investorkontakt Knut Evensen
Direktør kommunikasjon Torgeir Anda

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).