Ivar Aasen på vei til Norge

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

6. juni 2016

Plattformdekket til Ivar Aasen-prosjektet er nå på vei til Norge. Mandag forlot det verftsområdet i Singapore. Plattformdekket skal løftes på plass på feltet i løpet av juli.

Plattformdekket blir fraktet den lange veien til Utsirahøyden i Nordsjøen av fartøyet Xiang Rui Kou fra selskapet Cosco. Der skal det løftes på understellet. Boligkvarteret, bygget på Stord, skal løftes inn på den hovedmodulen som nå er på vei.

På vei
At plattformdekket er på vei betyr at Det norske, som operatør for Ivar Aasen-feltet, er i rute til målet om oppstart av produksjonen 1. desember. På det meste har mer enn 2300 fra 35 nasjoner arbeidet med prosjektet i Singapore. Etter nærmere 15 millioner arbeidstimer er det ikke registrert alvorlige hendelser. Plattformdekket er bygget av Sembcorp Marine Offshore Platforms (SMOP) på Admiralty yard, et datterselskap til SMOE. Bård Atle Hovd, direktør for Ivar Aasen-prosjektet (VP Ivar Aasen project) er svært fornøyd med det arbeidet som er gjort.

– Det er alltid tilfredsstillende når vi passerer nye milepæler i et så stort prosjekt, ikke minst når vi er i rute for å nå de målene vi har satt. Når plattformdekket kommer til Norge står vi foran omfattende arbeid på feltet. Det er et arbeid vi ser fram til.

Stålsatt
Transporten fra Singapore er ikke bare 13.900 tonn stål. Det er også avansert utstyr, mye av dette levert av norske selskaper. Plattformdekket har anlegg for separasjon av olje og vann, vannbehandling, gasskompresjon, ulike målinger og flammebom.

Ivar Aasen vs Tyholt

Plattformdekket er 108 meter langt og 38 meter bredt. (Over: Plattformdekket med understell plassert inn på siden av Tyholttårnet i Trondheim)

Ivar Aasen
Ivar Aasen-feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen og inneholder rundt 204 millioner fat oljeekvivalenter, inkludert Hanz-forekomsten. Den økonomiske levetiden for Ivar Aasen-feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling. Operatør er Det norske, med en eierandel på 34,8 prosent.

Det norske
Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs.