Ivar Aasen-plattform skal bygges av SMOE

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. februar 2013

llustrasjon: Slik kunne Ivar Aasen-plattformen sett ut om plasser på Tyholt i Trondheim. Med en høyde på 230 meter er den nesten dobbelt så høy som Tyholttårnet.

Det norske oljeselskap ASA har, som operatør for Ivar Aasen, tildelt SMOE i Singapore kontrakten for bygging av plattformdekket på Ivar Aasen-feltet. Kontrakten har en verdi på rundt fire milliarder kroner. Partnere på Ivar Aasen-feltet er Statoil og Bayerngas.

Administrerende direktør Erik Haugane sier at dette er en milepæl i Ivar Aasen-utbyggingen.

-Dette er en betydelig kontrakt, og viktig både for Ivar Aasen-utbyggingen og for Det norske som selskap. Når denne kontrakten nå er på plass bekrefter det at prosjektet har en framdrift som planlagt. Vi er fornøyd med å få en solid kontraktspartner som kan levere etter plan både når det gjelder pris og tid.

Kontrakten med SMOE gjelder engineering, innkjøp og bygging. Plattformen skal installeres på 112 meters dyp i Nordsjøen. Ivar Aasen-feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet på norsk kontinentalsokkel, 180 kilometer vest for Stavanger. Feltet inneholder rundt 150 millioner fat oljeekvivalenter.

SMOE er et datterselskap av Sembcorp Marine. Selskapet har 30 års erfaring i bygging av offshore plattformer, system for flytende produksjon, og spesialiserte moduler for LNG anlegg verden over.

SMOE skal bruke engineeringpartneren Wood Group Mustang i utførelsen av prosjektet.

Plattformdekket er på 13.700 tonn. Integrert i plattformen er et boligkvarter til 70 personer og helikopterdekk. Det er anlegg for prosessering, gasskompresjon, separasjon, vanninjeksjon, flammetårn og måling. Byggingen av plattformdekket begynner etter planen i desember 2013, og skal være ferdig i mars 2016. Første olje fra Ivar Aasen-feltet er ventet fjerde kvartal 2016.