Jette oppdatering

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

28. mai 2013

Det norske oljeselskap ASA meldte onsdag 22. mai om produksjonsstart fra Jettefeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. Jettefeltet består av to undervanns produksjonsbrønner som er knyttet opp til Jotunplattformen, som opereres av ExxonMobil.

Begge brønnene er nå satt i produksjon og tester er gjennomført. Basert på de første resultatene fra brønnene venter Det norske at feltet initielt vil produsere fra 12 000 til 15 000 fat olje per dag på 100 prosent basis. Jette er et lite felt og det er usikkerhet knyttet til produksjonsutviklingen fremover.

Selskapet har tidligere indikert en initiell produksjon på rundt 10 000 fat olje per dag på 100 prosent basis. Produksjonen på Jette vil bli rapportert på en månedlig basis her.

Det norske er operatør for Jette med en eierandel på 70 prosent. Petoro er partner med en eierandel på 30 prosent.

Les mer om Jette her.