Johan Sverdrup i rute

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

3. november 2014

Konsekvensutredningen for gigantprosjektet Johan Sverdrup viser at prosjektet holder planlagt fremdrift. Feltet vil ha en levetid på 50 år, og vil med inntekter på 1 350 milliarder kroner være et av de mest lønnsomme på norsk sokkel.

Konsekvensutredningen er en integrert del av plan for utbygging og drift (PUD) som skal behandles i Stortinget våren 2015. Rapporten viser at prosjektet har en planlagt oppstart i 2019 og dermed holder fastlagt fremdriftsplan.

Karl Johnny Hervik

Karl Johnny Hervik

Johan Sverdrup er den klart største eierandelen vår. Vi er derfor godt fornøyde med at dette enorme prosjektet holder god fremdrift, sier adm. direktør i Det norske oljeselskap, Karl Johnny Hersvik.

Inntektene fra Johan Sverdrup er forventet å bli 1 350 milliarder kroner, hvorav hele 670 milliarder kroner utgjør selskapsskatt til staten. Basert på disse beregningene er Sverdrup det mest lønnsomme investeringsprosjektet for det norske samfunnet på mange tiår.

Prosjektet vil også sikre mange norske arbeidsplasser. Foreløpige beregninger i konsekvensutredningen viser at nærmere 51 000 årsverk vil bli sysselsatt bare i utbyggingsfasen i perioden 2014 – 2024. Når prosjektet går over i driftsfase, er det beregnet en sysselsetting på ca. 3 400 årsverk.

Vi er stolte over å være en tung bidragsyter i et så viktig prosjekt for det norske samfunnet. Den betydelige sysselsettingen og skatteinngangen viser hvor stort et industriprosjekt Johan Sverdrup er, sier Hersvik.

Johan Sverdrup vil i løpet av sine 50 års levetid produsere et anslått volum på mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter, herav ca. 95 % olje og ca. 5 % rik gass.

Kostnadene for utbygging av fase 1 er fortsatt beregnet til et sted mellom 100 og 120 milliarder kroner, og en forventet produksjon i området rundt 315 000 – 380 000 fat per dag. Til fullfelts utbygging er det knyttet store usikkerheter i og med at det enda ikke er tatt noen investeringsbeslutning og konseptvalg for fremtidige faser. Et foreløpig anslag viser imidlertid at kostnader for fullfelts utbygging er i størrelsesorden 170 – 220 milliarder kroner og en produksjon i området 550 000 – 650 000 fat per dag.

Konsekvensutredningen i sin helhet finnes her:
Johan Sverdrup-feltet – Konsekvensutredning

Feltsenteret for Johan Sverdrup i fase 1 bygges ut med fire installasjoner. Illustrasjon fra Statoil.

Feltsenteret for Johan Sverdrup i fase 1 bygges ut med fire installasjoner. Illustrasjon fra Statoil.


Les mer om Johan Sverdrup-feltet her
.