Kapitalutvidelse i Pertra AS

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

6. desember 2005

Generalforsamlingen i Pertra AS har den 1. desember besluttet å utvide egenkapitalen med 85 MNOK gjennom en rettet emisjon mot to grupper av eksisterende aksjonærer.

I forbindelse med emisjonen har PMN og PM videre revidert sin aksjonæravtale og blitt enige om å igangsette avvikling av disse selskapene i løpet av første kvartal 2006, samt videreføre visse begrensninger på omsetning av ledelsens aksjer. Man er videre enige om å omdanne Pertra fra AS til ASA så snart som praktisk mulig i 2006. Aksjonæravtalen vil bortfalle ved oppløsning av selskapene.

Emisjonen skal tegnes innen 9. desember.