Kjell Pedersen blir nytt styremedlem

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. mars 2015

Kjell Pedersen er valgt av bedriftsforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA til nytt styremedlem i selskapet. Tom Røtjer fratrer samtidig som medlem av styret.

Kjell Pedersen Foto Petoro

Kjell Pedersen Foto: Petoro

Pedersen er utdannet petroleumsingeniør ved NTH i 1976 og har en lang nasjonal og internasjonal karriere i oljeindustrien. Han har innehatt en rekke lederposisjoner i Exxon, og var sjef for Esso Norge fra 2000 til 2001, og administrerende direktør for Petoro fra 2001 til han pensjonerte seg fra stillingen i 2013.

«Vi er svært fornøyde med å få Kjell Pedersen med på laget med hans erfaring og innsikt innen vår industri. Selskapet har vært gjennom store endringer og vi er sikre på at han vil være en viktig bidragsyter som styremedlem i å utvikle selskapet videre,» sier Øyvind Eriksen, leder for bedriftsforsamlingen i Det norske.

Samtidig fratrer Tom Røtjer vervet som styremedlem. Røtjer har sittet i styret i Det norske i en periode på tre år.

«Tom Røtjer har gjort en fremragende innsats og bidratt tungt i utviklingen av selskapet til å bli en stor aktør på norsk sokkel og blant de største uavhengige, børsnoterte lete- og produksjonsselskapene i Europa», sier Øyvind Eriksen.

Etter utnevnelsen som styremedlem i Det norske, har Kjell Pedersen valgt å fratre som styreleder i oljeserviceselskapet Aibel AS.

I tillegg er Terje Solheim valgt som ny ansattrepresentant i styret og erstatter Inge Sundet.

Se Det norskes styre her.