Kjøp av 70 prosent andel i PL 103B (7 prosent i Jotun Unit) gjennomført

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

4. august 2008

Det norske oljeselskap ASA («Det norske») har pr. 1. august 2008 gjennomført avtalen om kjøp av 70 prosent i PL 103B fra Lundin Norway AS.

Med dette kjøpet har Det norske en 7 prosent eierandel i Jotun Unit, inklusive Jotun-feltet som er operert av ExxonMobil. Jotun produserte i 2006 og 2007 henholdsvis 12.349 og 9.639 fat oljeekvivalenter per dag.

Operatøren og Oljedirektoratet anslo gjenværende utvinnbare reserver i feltet til 17 millioner fat olje og 0,1 mrd. Sm3 gass pr. 31.12.2007.

Effektiv dato for avtalen er 1.1.2008.

Les mer om Jotunfeltet her.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.