Kjøp av Premier Oil Norge fullført

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

22. desember 2015

Det norske oljeselskap (DETNOR) meldte 16. november at det var inngått en avtale om å kjøpe Premier Oil Norge AS, herunder Premier Oil plc’s norske eierandeler for et kontantvederlag på 120 millioner dollar på gjeldfri basis. Oppkjøpet er nå fullført.

Med selskapet følger operatørskapet på Vette-utbyggingen med de tilstøtende lisensene Mackerel og Herring (50% eierskap), en ikke-operert eierinteresse i Frøy-feltet (50% eierskap) og syv letelisenser i Nordsjøen. Premier har 26 ansatte i Norge.

Les artikkelen fra 16. november her