Klar for Ulvetanna

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. august 2011

Brønnen skal bores med jack-up riggen Mærsk Guardian. Planlagt oppstart er i slutten av tredje kvartal i år.

Hovedmålet for boringen er olje i Ekofisk- og Tor-formasjonene. Brønnen skal bores til en dybde ca 3.050 meter. Vanndypet i området er 51 meter.

Det norske er operatør for lisensen med 60 prosent eierandel. Repsol kom inn i lisensen i fjor, og har 40 prosent eierandel. Lisensen ble tildelt i TFO-runden i 2005.  

Se også ”Repsol går inn i Ulvetanna

Ulvetanna


Om Det norske
:

Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner. 
   

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).