Klar for utbygging av Jette

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. februar 2012

Det norske oljeselskap ASA har fått klarsignal til å bygge ut Jette. Regjeringen godkjente i dag plan for utbygging og drift (PUD) av feltet der Det norske er operatør. Jette blir selskapets første utbygging som operatør.

Administrerende direktør Erik Haugane sier dette er en ny milepæl for Det norske som selskap.

– Jette er en liten utbygging i Nordsjømålestokk, men er likevel verdifull både for oss, partnere, og det norske samfunnet. Vi tror det er riktig å starte med en liten utbygging før vi tar fatt på større oppgaver. Det norske har gode muligheter til å bli en betydelig utbyggingsoperatør i Norge om noen år. Dette er et viktig steg for å utvikle Det norske til et fullverdig selskap på norsk sokkel med leting, utbygging og drift.

Olje og energiminister Ola Borten Moe sier:

– Utbyggingen av Jette-feltet er et godt eksempel på hvordan små olje- og gassfunn i modne områder på norsk sokkel kan bygges ut ved å utnytte ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur. Vi forventer flere slike utbygginger i årene fremover.

PUD_Jette

Haugane og Borten Moe ved innlevering av PUD i september 2011.
 

Jette er et lite felt i Nordsjøen, like ved Jotunfeltet. Feltet vil bli produsert med to horisontale brønner, og knyttet opp mot Jotun. Jette er et godt eksempel på det myndighetene beskriver som tidskritiske ressurser.

Første olje i 2013

Jette inneholder rundt 14 millioner fat oljeekvivalenter, basert på 30 prosent utvinningsgrad. Produksjonen per dag fra Jette vil det første året være omlag 14 000 fat.

Utbyggingen er beregnet å koste rundt 2,5 milliarder kroner. Feltet kan med dagens oljepriser gi brutto inntekter på åtte milliarder kroner. Driftskostnadene er lavere sett i forhold til driftskostnadene på selvstendige feltutbygginger. Derfor er det lønnsomt å bygge ut. Feltet skal være i produksjon fra første kvartal 2013. Det norske har sikret finansiering for utbyggingen av Jette.

Feltet vil utvikles, og drives, fra Det norske i Trondheim, mens den daglige driftsoppfølgingen gjøres av ExxonMobil. I tillegg til Det norske er Petoro partner i Jette.

Mer om Jettefeltet her.