Klargjør fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen

21. mars 2017

Partnerne i Johan Sverdrup har besluttet videreføring (DG2) av fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen.

Første fase av Johan Sverdrup er under utbygging med planlagt produksjonsstart sent i 2019. Partnerskapet jobber nå videre med å modne fase 2 frem til investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) i andre halvår 2018. Produksjonsstart for fase 2 er planlagt i 2022.

Første fase av utbyggingen etablerer et feltsenter bestående av fire plattformer på feltet. Fase 2 bygger på denne infrastrukturen og inkluderer ytterligere en prosessplattform til feltsenteret. Dette vil samlet sett gi en prosesskapasitet på 660 000 fat olje per dag.

Investeringsestimatet for fase 2 er nå mellom 40 – 55 milliarder kroner (nominelt etter fast valutakurs og ekskludert IOR-tiltak), noe som utgjør en halvering siden plan for utbygging og drift ble levert for fase 1 av Johan Sverdrup.

Se Statoils pressemelding datert 21. Mars 2017 for mer informasjon og kontraktstildelinger.

Partnerne i Johan Sverdrup:

 • Statoil (operator): 40.0267%
 • Lundin Norway: 22.6%
 • Petoro: 17.36%
 • Aker BP: 11.5733%
 • Maersk Oil: 8.44%

Fakta om Johan Sverdrup:

Johan Sverdrup fase 1:

 • Omfatter utbygging av fire plattformer, tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø).
 • Under utbygging. Rundt 40 % av utbyggingen er fullført.
 • Over 60 milliarder kroner tildelt i kontrakter. Over 70 % leverandører med norsk fakturaadresse.
 • Investeringsestimat: 97 milliarder kroner.
 • Break-even fase 1: Under 20 dollar per fat.
 • Produksjonsoppstart sent 2019.

Johan Sverdrup fase 2:

 • Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret + satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen samt kraft fra land til Utsirahøyden 2022.
 • Passert beslutning om videreføring DG2.
 • Investeringsbeslutning (DG3) og innlevering av plan for utbygging og drift: Andre halvår 2018.
 • Investeringsestimat: 40 – 55 milliarder kroner.
 • Break-even: Under 30 dollar per fat.
 • Produksjonsoppstart 2022.

Full felt (Fase 1 + Fase 2):

 • Omfatter både fase 1 og fase 2 utbygging Johan Sverdrup.
 • Ressursanslag: 2,0 – 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.
 • Break Even: Under 25 dollar fatet.