Klart for boring på Aldous Nord

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. august 2011

Brønn 16/2-9 S skal bores fra boreinnretningen Transocean Leader etter avslutting av boring av undersøkelsesbrønn 16/2-8 for Statoil i lisens 265 (Johan Sverdrup).

Statoil Petroleum AS er operatør med 40 prosent del. Det norske oljeselskap ASA eier 20 prosent og de andre rettshaverne er Petoro AS med 30 prosent og Lundin Norway AS med 10 prosent.

Arealet i denne lisensen består av del av blokken 16/2. Brønnen blir boret om lag 12 kilometer nordvest for brønnen 16/2-8 (Aldous Major South) i midtre del av Nordsjøen.

Lisens 265 ble delt ut 24. april 2001 (NST 2000). Dette er den sjette brønnen som blir boret innenfor lisensen sitt areal. 

Aldous nord

Se også:
Storfunn på Aldous Major Sør

Les mer om PL 265, Johan Sverdrup her.


Om Det norske
:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).