Konsekvensutredning for Ivar Aasen-feltet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. september 2012

Det norske har levert konsekvensutredning for Ivar Aasen-feltet. Konsekvensutredningen er en del av plan for utbygging og drift (PUD) som vil bli levert innen utgangen av dette året.

Logo Ivar Aasen feltet

Logo Ivar Aasen feltet

Ivar Aasen-feltet ligger i nordlige del av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy. Feltet vil bli bygget ut som en samordnet utbygging med Edvard Grieg-feltet. Det er planlagt å bygge en plattform på hvert av feltene. Edvard Grieg-plattformen vil forsyne Ivar Aasen-plattformen med elektrisk kraft. Det utredes også en felles løsning for kraft fra land for feltene Ivar Aasen, Edvard Grieg, Dagny og Johan Sverdrup. Det norske presenterer flere gode miljøløsninger for Ivar Aasen-utbyggingen, blant annet vil produsert vann bli reinjisert i formasjonen.

Konsekvensutredningen sendes på offisiell høring til over 60 høringsinstanser. Høringsfristen er satt til åtte uker. Interesserte og berørte parter kan sende sine kommentarer og innspill til Det norske oljeselskap.

Samlede investeringer for utbygging av Ivar Aasen er beregnet til 24,3 milliarder kroner, fordelt over seks år i perioden 2013 til 2018. Planlagt produksjonsstart for Ivar Aasen er fjerde kvartal 2016, som betyr at deler av investeringen vil være etter at produksjonen har startet.

Konsekvensutredningen kan lastes her: 
IVAR AASEN Konsekvensutredning.pdf

Liste over høringsinstanser: Høringslista Aasen.pdf