Konsekvensutredning for PL 364 Frøy sendt på høring

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. desember 2007

Det norske oljeselskap ASA arbeider med planer for ny utbygging og drift av oljefeltet Frøy i Nordsjøen. Frøy ligger innenfor området som omfattes av Produksjonslisens (PL) 364.

Det norske oljeselskap og Premier Oil Norge har en eierandel på 50 % hver. Det norske oljeselskap er operatør for lisensen.

Feltet ligger i blokk 25/2 og blokk 25/5, om lag 25 kilometer nordøst for Heimdal. Feltet var i produksjon fra 1995 til 2001, med Elf som operatør. Det ble dengang utvunnet bare 18 % av de tilstedeværende reserver.

Det norske oljeselskap har som operatør for PL 364 utarbeidet konsekvensutredning som en del av plan for utbygging og drift. Konsekvensutred­ningen er sendt på offentlig høring til relevante hørings­instanser. Konsekvensutredningen beskriver prosjektet, naturressurser i området, forventede utslipp til sjø og luft og betydning av disse. I tillegg inngår en vurdering av akutte utslipp og beredskap, samt påvirkning på fiskeri og samfunn.