Konseptvalg for Johan Sverdrup-feltet tidlig 2014

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. desember 2013

Det norske oljeselskap ASA, sammen med operatøren Statoil og de øvrige partnerne, fortsetter arbeidet med å evaluere og optimalisere utbyggingskonseptet for Johan Sverdrup feltet. Endelig beslutning av konseptvalg skal tas tidlig i 2014.

Samtidig jobber partnerskapet for å tildele en kontrakt for forprosjektering (Front End Engineering and Design – FEED) så snart som mulig slik at fremdriften i prosjektet opprettholdes.

Bilde fra kjerneprøve fra "Aldous" - funnbrønnen i PL 265 fra 2011. Bilde fra Statoil, Anette Westgard.

Bilde fra kjerneprøve fra «Aldous» – funnbrønnen i PL 265 fra 2011. Bilde fra Statoil, Anette Westgard.

Planen er å få behandlet Plan for utbygging og drift (PUD) i Stortingets vårsesjon 2015, med produksjonsstart sent i 2019.

Ressursene for hele feltet er av operatøren estimert til mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter.

Det norske’s forståelse av operatørens investeringsestimat, basert på siste anslag, indikerer mellom 100 og 130 milliarder kroner i totale investeringer for første fase av feltutbyggingen, inklusive ”contingencies” og buffer for fremtidig prisstigning. Dette er et tidlig estimat som det knytter seg usikkerhet til og som også vil kunne bli påvirket av endelig konseptvalg som skal tas tidlig i 2014.

 • PL 265: Statoil 40% (operatør), Petoro 30%, Det norske oljeselskap 20%, Lundin Norway 10%
 • PL 502: Statoil 44,44 % (operatør) Petoro 33,33 %, Det norske oljeselskap 22,22 %  
 • PL 501: Lundin Norway 40 % (operatør), Statoil 40 %, Maersk Oil 20 %

Les mer om Johan Sverdrup-feltet her.

Fakta om Johan Sverdrup-feltet (PL 265, PL 501 og PL502):

 • Johan Sverdrup er et oljefelt.
 • Beliggenhet: Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger.
 • Vanndybden er 110 meter, reservoaret ligger på 1900 meters dyp.
 • Plan for utbygging og drift (PUD) forventes behandlet vårsesjon 2015.
 • Feltet har en produksjonshorisont til 2050.
 • Som en del av design basis ble det besluttet tidlig i 2013 at feltet skal bygges ut i faser.  Første fase er etablering av feltsenter bestående av fire plattformer.
 • Oljen fra feltet er anbefalt å føres i rør til Mongstad-raffineriet i Hordaland. Gassen er anbefalt å føres til Statpipe og videre til Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland.
 • Feltet skal drives med kraft fra land.
 • Oljen fra feltet er anbefalt å føres i rør til Mongstad-raffineriet i Hordaland. Gassen er anbefalt å føres til Statpipe og videre til Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland.
 • Feltet skal drives med kraft fra land.