Varslingstjeneste

Dersom du observerer forhold som kan stride mot Aker BPs etiske retningslinjer vil vi sette pris på om selskapet blir gjort oppmerksom på forholdet direkte, eller gjennom følgende varslingsskjema:

Varslingsskjema

ANONYM

Det kan også sendes brev om forholdet til: PricewaterhouseCoopers, Att. Espen Erdal, Postboks 748 Sentrum, N-0106 Oslo

Innrapportering gjennom varslingskanalen vil i første omgang bli mottatt og behandlet av en uavhengig tredjepart, PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC er dedikert til å opprettholde en høy etisk standard og vil håndtere alle varslinger konfidensielt.

Alle forhold som rapporteres som brudd på Aker BPs etiske retningslinjer, håndteres i henhold til fastsatte retningslinjer forankret i selskapets styringssystem.