Kostnadskutt med fjerning av brønnhode

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

4. mars 2010

Det norske er det første selskapet på norsk sokkel som bruker fartøy i stedet for flyterigg for kutting og fjerning av letebrønner. Det norske har inngått en avtale med Norse Cutting & Abandonment Norway AS (NCA).

Rammeavtalen mellom Det norske oljeselskap ASA og NCA har en varighet på tre år, pluss to års opsjoner.

Direktør for boring og brønn i Det norske, Anton Tronstad (bilde) er svært fornøyd med avtalen.Anton_Trontad

– Dette gir oss mulighet til å frigjøre flyteriggene tidligere slik at riggen raskere kan gjøre det den er bygget for, nemlig å bore brønner. Det reduserer kostnadene for denne delen av operasjonen siden det gjøres med et fartøy som har langt lavere daglige kostnader enn en flyterigg.Etter endt boring av en letebrønn vil flyteriggen sikre brønnen i henhold til petroleumstilsynets regelverk, inkludert en trålbeskyttelse installert over brønnhodet. Selve fjerningen av brønnhodene vil gjøres i kampanjer en til to ganger årlig. Det vil også være anledning for andre operatører til å delta i disse kampanjene.

NCA vil stå for prosjektledelse, engineering og offshore gjennomføring av arbeidet i tett samarbeid med Det norske. Brønnhodet vil bli kuttet med en patentert metode basert på høytrykk vannkutting. DOF Subsea Norway AS vil være NCA’s underleverandør for fartøy og vil benytte fartøyene Geoholm, Geosund og Skandi Bergen for arbeidet.

I tillegg til å være først ute på norsk sokkel med denne løsningen i november i fjor, ble det satt ny verdensrekord for brønnhodefjerning ved hjelp av vannkutting på 270 meters havdyp etter en meget suksessfull kutte- og løftejobb på Det norskes Trollabrønn. Hele operasjonen ble gjennomført uten noen HMS anmerkninger.

Bildet under viser 30″ og 13 3/8″ foringsrør med sement i riggrommet etter kuttet på Trolla. Les mer om kutte-operasjonen på Trolla her.

 30" og 13 3/8" foringsrør

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 40 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).