Kraftig økning i produksjonen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. januar 2010

Det norske øker produksjonen med nesten 40 prosent fra november til desember  2009.

Gjennomsnittlig produksjon for månedene januar til november i 2009 var 1 776 fat per dag. I desember er gjennomsnittet 2 402 fat per dag.

Det norske har eierinteresser i fire produserende felt, Jotun, Giltne, Enoch og Varg.

Det er Varg-feltet som hever produksjonen mest. Produksjonbrønn A-10A på Vargfeltet, boret i tredje kvartal 2009, øket totalproduksjonen på Varg fra 11 600 fat til over 26 000 fat.

Dette gir også grunn til optimisme for nye planlagte produksjonsbrønner i 2010 i det sørøstlige segmentet av Varg-feltet.

Varg-feltet ble i 2002 planlagt stengt av de opprinnelige eierne. Ledelsen i Det norske(da Pertra) så muligheter for å få mer ut av feltet.

Les mer om Det norskes produksjon her.

–Dette viser viktigheten at det er viktig med flere med friske takter på norsk sokkel. Varg har produsert lengre enn de fleste trodde, og vil fortsette å produsere i lang tid fremover, sier administrerende direktør i Det norske Erik Haugane.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 70 lisenser, og er operatør for 32 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og når det gjelder letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette også i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim, med kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).