Krav om ekstraordinær generalforsamling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. juni 2009

Styret i Det norske oljeselskap ASA har mottatt et krav fra Ivar Koteng som på vegne av aksjonærer som til sammen representerer 7,1% av aksjekapitalen i selskapet, om ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre og valgkomité.

Styret i Det norske oljeselskap ASA vil behandle saken og kalle inn til ekstraordinær generalforsamling innen kort tid.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 50 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.