Ledige stillinger i Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. januar 2014

Det norske står foran nye store og spennende utfordringer innen boring og brønn. Vi ønsker å styrke og utvikle vårt boremiljø, og utlyser nå fem ledige stillinger.

Som operatør har vi hatt høy leteaktivitet i flere år og planlegger å bore tre nye  letebrønner i løpet av 2014. Vi søker nå etter tre nye medarbeidere i Oslo, boresjef og leder for boring og brønn Oslo, ledende boreingeniør og boreingeniør.

Vår B&B avdeling i Trondheim, som blant annet leder arbeidet for produksjonsboring for Ivar Aasen, skal styrkes ytterligere. Vi søker etter to nye medarbeidere i Trondheim, boreingeniør og kompletteringsingeniør.

Se fulle utlysninger her, www.detnor.no/stilling.