Lisens 502 en del av Sverdrup

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. mars 2013

502_SverdrupStatoil er i ferd med å fullføre boring av avgrensningsbrønn 16/5-3 der Det norske oljeselskap ASA er partner sammen med Petoro. Brønnen bekrefter at Johan Sverdrup-feltet strekker seg inn i utvinningstillatelse 502, og påviser en liten oppside til feltets ressurser.

Brønn 16/5-3 ble boret i lisens 502, som grenser til PL265 og PL501, for å finne ut om Johan Sverdrup-feltet strekker seg inn i dette området. Brønnen påviste en 13,5 meter høy oljekolonne i jura bergarter i et reservoar av høy kvalitet, og bekreftet kommunikasjon med resten av Johan Sverdrup-feltet. Dette representerer en oppside til ressursene i Johan Sverdrup-feltet.

Resultatene fra brønn 16/5-3 i PL502 viser også at det kan være et ytterligere oppsidepotensial i området.
Senere i år vil det bli boret en letebrønn i Cliffhanger-prospektet i lisens 265. Dette vil være et viktig steg for å kartlegge og påvise hele potensialet i Johan Sverdrup-området.

Det norske har en eierandel på 22,22 prosent i lisens 502. Statoil er operatør med en eierandel på 44,44 prosent. Petoro AS er partner med 33,33 prosent.

Mer informasjon om resultatene fra brønn 16/5-3 er gitt i pressemeldingen fra Oljedirektoratet.