Lisensbeslutninger

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. desember 2006

Pertra hadde andeler i to lisenser som utløp 18. desember i år. Dette gjelder lisensene 337 og 349.

I PL 337, hvor Pertra er operatør og eier av 45 %, er det besluttet å bore en letebrønn i 2007. Lisenstiden er dermed forlenget med ytterligere 3 år.

Marathon er operatør for PL 349 og har anbefalt å ikke bore noen av de identifiserte prospektene i lisensen. Flere prospekt og prospektmuligheter i ulike stratigrafiske nivå er studert, men vår tolkning av disse viser at oljen enten har migrert videre til Draugenfeltet eller migrert forbi. Partene har derfor enstemmig vedtatt å tilbakelevere lisensen. Pertra hadde en 5% eierandel i denne lisensen.