Lovende Ragnarrockfunn for Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. mai 2009

Det norske oljeselskap (DETNOR) har gjort et lovende gassfunn i letebrønnen 16/2-5 i PL 265 på Ragnarrock Graben prospektet.

Foreløpige resultater tyder på at gassfunnet i Graben kan være i sammenheng med det tidligere basement gassfunnet i brønn 16/2-4. Er dette riktig, mener Det norske at det er gode muligheter for at volumene er kommersielt utvinnbare.

Administrerende direktør Erik Haugane er fornøyd med igjen å være med på et betydelig funn.

Dette bekrefter at vår offensive letevirksomhet gir resultateter. Vi er inne i en svært aktiv periode der vi er med på flere brønner samtidig. Dette er et løft for Det norske.

En fullskala produksjonstest ble gjennomført i gass-sonen, med maksimal produksjon på 120 000 Sm3 per dag, tilsvarende rundt 750 fat olje per dag pluss noe kondensat. Reservoaret er imidlertid komplekst og består av konglomerat av prekritt alder. Produksjonsegenskapene kan derfor variere betydelig i ulike deler av reservoaret.

Ytterligere en brønn planlegges boret i PL 265, og denne kan gi ytterligere informasjon om gasspotensialet og strømningsegenskapene i basement. Så langt tyder informasjonen på at det er betydelige gassvolumer tilstede i lisensen (Basement nord og Graben). Reservoarene er imidlertid utfordrende, og det er er nødvendig med både mer geologisk og teknisk arbeid for å modne frem en kommersiell utbygging.

Det norske anser resultatet av brønnen som positivt for den videre utviklingen av gassressursene i PL 265. Med gassfunnet i 16/2-5 øker sannsynligheten for gass også i den sørlige delen av basement (Basement Sør).

Dette er den fjerde letebrønnen i PL 265. Brønnen ble boret til et vertikal dyp på 2324 meter under havoverflaten og inn i grunnfjell. Vanndypet i området er 109 meter.

Brønn 16/2-5 ble boret med boreriggen West Epsilon, som nå vil seile til Sleipner feltet i PL 025 i Nordsjøen.

Partnerne i produksjonslisens 265:
StatoilHydro Petroleum AS (operatør): 40 prosent
Petoro AS: 30 prosent
Det norske oljeselskap ASA: 20 prosent
Talisman Energy Norge AS: 10 prosent

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 50 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.