Må avklare ressursene raskt

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. april 2010

Det norske ser svært positivt på avtalen som er gjort mellom Norge og Russland i det omstridte området i Barentshavet. Det norske har lenge ivret for å åpne større deler av Barentshavet. Det er nå viktig å raskt avklare ressursene i området.

Administrerende direktør Erik Haugane (bilde under) i Det norske har vært pådriver for å åpne større områder av Barentshavet for letevirksomhet. Han har flere gang etterlyst den avklaringen som nå kan komme.

–          Det er bare å gratulere de involverte i begge land med at dette nå ble konkludert på en rimelig måte til gjensidig nytte. Når det omstridte området nå blir avklart må det også utforskes så snart som mulig. Vår vurdering er at dette kan være et svært prospektivt område.

Stig Vassmyr, letesjef for Barentshavet til venstre og Erik Haugane adm. dir. i Det norske til høyre.

Stig Vassmyr, letesjef for Barentshavet til venstre og Erik Haugane adm. dir. i Det norske til høyre.

Samarbeidet med Russland borger også for at det blir en fornuftig forvaltning. Vi kan også håpe på en rask framdrift i oljevirksomheten i området, det vil gi betydelige ringvirkninger i regionen og i hele Nord-Norge.

Haugane sier at dette forhåpentligvis vil lede til et mer omfattende norsk-russisk samarbeid over grensen.

–          Det norske vil selvsagt være offensive for å få lisenser i området. Vi vil gjerne lete, finne og forhåpentligvis produsere petroleum også fra dette store og viktige området.

Avklaring

Stig Vassmyr er letesjef for Barentshavet og leder av Det norskes kontor i Harstad.

Det er positivt at det kommer en avtale på plass. Det viktigste nå er å starte arbeidet raskt for å få de nødvendige data om ressursgrunnlaget. Vi har tilstrekkelig kunnskap om dette området til å starte dette arbeidet straks.

Vassmyr understreker at det trolig er langt frem i tid før det vil komme produksjon fra dette området, og at dette ikke kan erstatte åpning av andre områder, som i dag er stengt, i nord. Det omstridte området er langt unna all eksisterende infrastruktur.

–          Vi ser positivt på viljen til å åpne ny områder. Det er viktig for å opprettholde interessen for norsk sokkel. Det vil også være et bidrag fram i tid for å redusere nedgangen i norsk oljeproduksjon. Vi må innrømme at vi så langt ikke har noe ressursbilde, det er det vi nå først og fremst må få på plass.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).