Må lete for å finne

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. januar 2011

Det norske oljeselskap ASA var i 2010 operatør for ni letebrønner på norsk sokkel. Det bekreftet Det norske som en av de viktigste operatørene på sokkelen.

Oljedirektoratets oversikt over letevirksomheten på norsk sokkel viser at det ble påbegynt 45 letebrønner i 2010, av disse ble 40 fullført. Det norske og Statoil har boret mest med ni letebrønner hver som operatør, se oversikt i graf nederst. Dette er helt i tråd med de forventninger Oljedirektoratet hadde for leteåret, men lavere enn antall letebrønner i 2009.

35 av de 45 påbegynte brønnene er letebrønner, mens de gjenværende 10 er avgrensningsbrønner.  32 av letebrønnene er boret i Nordsjøen, 12 i Norskehavet og én i Barentshavet. I de avsluttede brønnene er det registrert 16 funn av hydrokarboner.  Ti av funnene er gjort i Nordsjøen og seks i Norskehavet.  Den påbegynte letebrønnen i Barentshavet er ennå ikke avsluttet.

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske sier det er viktig at det letes mye på norsk sokkel for å hindre kraftigere nedgang i produksjonen.

– Det letes fortsatt for lite på norsk sokkel. Selv om vi i Det norske boret flere tørre brønner enn vi trodde og håpet,så er fortsatt vår suksessrate over tid relativt høy.  Vi vet det er langt mellom de store funnene, og at det generelt er vanskeligere å finne olje og gass enn før. Ikke minst gjelder det i nye områder i Norskehavet og Barentshavet. Det er likevel viktig at vi fortsatt har en høy leteaktivitet, både for oss som selskap og for den framtidige verdiskapingen i norsk olje- og gassvirksomhet.

I følge tall Offhore.no har innhentet fra operatører på norsk sokkel, planlegges det rundt 60 brønner i år. Dette er nesten på nivå med rekordåret 2009, med 66 påbegynte brønner (se oversikt i graf nederst).  Det norske skal etter planen delta i 13 letebrønner som partner og operatør.

Stor funn: Det norske påviste i 2010 mer olje i Draupne. Dette funnet er et av de største på norsk sokkel de siste årene. Her er bilde fra den vellykkede produksjonstesten gjort med Songa Delta.

Stor funn:
Det norske påviste i 2010 mer olje i Draupne.
Dette funnet er et av de største på norsk sokkel de siste årene. Her er bilde fra den vellykkede produksjonstesten gjort med Songa Delta.

Brønner fordelt på selskap 2010

Brønner fordelt på selskap 2010

Leting de siste 10 år, kilde: npd.no

Leting de siste 10 år, kilde: npd.no

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser.Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 boret selskapet ni brønner som operatør eller på vegne av andre operatører, og den høye aktiviteten har fortsatt i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).