Riggavtale med Maersk Contractors

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. januar 2006

Torsdag sist uke signerte Maersk Contractors og Pertra en avtale om Pertras leie av ”Mærsk Giant” for en letebrønn sommeren 2007. Pertra og Maersk har hatt et samarbeid om boreoperasjoner siden 2002, men dette er den første kontrakten med Pertra etter restruktureringa for ett år siden.

Signering av avtale

Vice President Commercial Paul Carsten Pedersen fra Maersk og administrerende direktør Erik Haugane fra Pertra signerer avtalen om leie av Mærsk Giant i A.P. Møller – Mærsks nye lokaler i København.

”Vi er svært stolte av igjen å kunne samarbeide med Pertra, og vi er glade for at det lyktes Pertra å gjenoppstå som operatør så raskt,” sier Paul Carsten Pedersen.

For Pertra er det svært hyggelig at første riggavtale ble gjort nettopp med Maersk, og det er ikke tilfeldig. Med Maersk Contractors har Pertra opparbeidet et godt samarbeidsforhold og vi har sammen gått nye veier i måten en operatør og en borekontraktor organiserer arbeidet. At det er mulig å inngå en kontrakt med en enkeltbrønn i et varmt riggmarked er også svært viktig for de mindre operatørene på norsk sokkel.

Signering

Pertra besøker Maersk Contractors i København i forbindelse med signeringen av avtalen om leie av Mærsk Giant. Foran fra venstre Vice President, Commercial, Paul Carsten Pedersen (Maersk), adm. dir. Erik Haugane (Pertra) og Vice President, Technical, Jørgen Jensen (Maersk). Bak fra venstre; Vice President boring og brønn Anton Tronstad (Pertra), contract manager Tonje Budal (Pertra) og adm. dir. Maersk Contractors Norge, Jørn Madsen (Maersk).