«Mærsk Giant» på lokasjon i PL 337

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. september 2007

Riggen ankom lokasjonen 2. september, og har nå fått ombord nødvendig utstyr. Boringen startet opp kl. 08.25 i dag.

Brønnen bores seksjonsvis, først vertikalt ned til 1150 meter, deretter vil brønnbanen styres opp til ca. 30 graders vinkel før vi borer gjennom det potensielle reservoaret Storskrymten. Gjøres det funn i Storskrymten, vil det bli satt et nytt foringsrør før det
bores videre for å teste ut det siste reservoaret – Grytkollen.  Dersom det ikke er funn i Storskrymten fortsetter boringen direkte ned til Grytkollen på 3300 meter. Det er beregnet at boreoperasjonen for primærmålene tar 50 dager og totalt 70 dager.

Mens boringen foregår, vil nettpublikasjonen Nettavisen GEO365 publisere  bakgrunnsinformasjon om boringen.