Meldepliktig handel

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. august 2009

Direktør for leting Tom Bugge og Direktør for Teknologi og Utvikling Stein Fines har hver solgt 70 000 aksjer, tilsvarende rundt 10% av deres beholdning, til en gjennomsnittskurs på NOK 50.8625.

Transaksjonene ble gjennomført torsdag 10 september 2009.

Etter salget har Tom Bugge 695 985 aksjer, mens Stein Fines har en beholdning på 631 609 aksjer.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 51 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 140 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.