Mer boring for Pertra

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

4. januar 2007

PL 380 ble tildelt Pertra (70% og operatør) og DNO (30%) i TFO 2005. Innen ett år skulle partnerskapet avgjøre om det skal bores en letebrønn eller om lisensen skal tilbakeleveres. Partnerskapet har nå bestemt å bore en letebrønn for å teste Midgard vest prospektet.

Det planlegges å bore prospektet med ”Bredford Dolphin” i 4. kvartal 2007.

Vanndypet er 266 meter og prospektet ligger 2800 meter under havbunnen. Prospektet ligger bare 4 km. fra Midgardfeltet som ble oppdaget i 1981 og satt i produksjon gjennom Åsgardutbyggingen i 1999.

haugane003_10x15_300dpiVi er svært fornøyd med at vi nå skal bore i begge operatørlisensene vi fikk tildelt i TFO 2005. Det viser at vi har vært dyktige til å identifisere interessante lisenser å søke på. Midgard vest er et klassisk eksempel på en mulighet som de store aktørene ikke ville bruke leteressurser på men som, dersom den inneholder hydrokarboner, vil kunne gi store verdier til samfunnet,” sier adm. dir. Erik Haugane i en kommentar.

Pertra vil med dette selv operere to letebrønner på norsk sokkel i 2007, én i Nordsjøen og denne i Norskehavet.