Mer olje funnet, rask utbygging planlegges

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. mai 2010

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) har påvist mer olje i Draupne (nå Ivar Aasen). Oljefunnet er et av de største på norsk sokkel de siste årene, og kan trolig bygges ut raskt.

En utbygging av Draupne og de to nabofeltene Hanz og West Cable har totale utvinnbare volumer på mellom 110 og 150 millioner fat oljeekvivalenter.

Administrerende direktør Erik Haugane er optimistisk for utviklingen av dette området.

– De volumene vi ser for oss er større enn tidligere anslått. Vi vil nå se videre på utbyggingsalternativene som kan gi produksjon allerede i 2014. Med partnernes samtykke kan vi ha klar en PUD neste år.

Bekrefter et betydelig funn

Det norske fant Draupne  i 2008. 22. april i år meldte selskapet at det var gjennomført en vellykket produksjonstest i avgrensingsbrønn 16/1-11.

Bildet er fra den vellykkede produksjonstesten på Draupne i april i år.

Bildet er fra den vellykkede produksjonstesten på Draupne i april i år.

Resultatet av testen viste at fremtidige produksjonsbrønner kan levere volumer på rundt 12 000 fat per brønn, med olje av god kvalitet.

Hverken funnbrønnen eller avgrensingsbrønnen påviste imidlertid hvor dypt oljekolonnen strekker seg, noe som er nødvendig informasjon for å beregne utvinnbare volumer.

Det ble derfor bestemt å bore et sidesteg mot en dypere del av Draupnestrukturen (brønn 16/1-11A).

Olje-vannkontakten ble påvist i sidesteget. Dette viser at oljekolonnen strekker seg dypere enn tidligere antatt. Den totale olje og gasskolonnen på Draupne er rundt 150 meter hvorav ca 90 meter er gass.

De påviste hydrokarbonene har gode egenskaper. Det gir grunnlag for en utbygging med robust økonomi. Det norske ser Draupne i sammenheng med de to funnene Hanz og West Cable, som ligger henholdsvis nord og vest for Draupne.

Vi vurderer at en utbygging av disse tre feltene har totale utvinnbare volumer på mellom 110 og 150 millioner fat oljeekvivalenter, sier direktør Odd Ragnar Heum i Det norske.

Boreriggen ”Songa Delta” som opererer for Det norske og Wintershall skal nå bore en brønn for Wintershall i lisens 475. Neste boring med Songa Delta for Det norske er Stirbyprospektet i PL341 med forventet oppstart i juli.


Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).