Mer olje i Vargfeltet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

26. juni 2008

 

alisman Energy Norge har som operatør av utvinningstillatelse 038 funnet mellom 0,6 millioner og 1,6 millioner fat med utvinnbar olje i Lilleulv-prospektet. Det norske har en eierandel på fem prosent i lisensen.

«Tilleggsreserver på Varg er svært viktig for å forlenge levetiden til feltet. Dette er bare det siste av en lang rekke med funn som følger av en agressiv utvinningsstrategi fra lisenspartnerne,» sier administrerende direktør Erik Haugane i Det norske.

Partnerne i lisensen har allerede vedtatt å produsere det nye funnet via eksisterende installasjoner på Vargfeltet etter en rask godkjennelse av norske myndigheter.

Brønnen ble boret som et sidesteg fra en eksisterende brønn på Vargfeltet. Letebrønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 038. Tillatelsen ble tildelt som tillegg til tredje konsesjonsrunde i 1975.

Brønn 15/12-20 S ble boret av den oppjekkbare riggen Mærsk Giant, som nå skal bore en ny produksjonsbrønn på Vargfeltet.

Talisman Energy Norge AS er operatør for produksjonslisens 038 og har en andel på 65%. Partnere er Petoro med 30% og Det norske med 5%.

Les mer om Vargfeltet her.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Selskapet boret i 2007 fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.