Milepæl for Ballstad Slip

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. mai 2012

Ballstad Slip AS er sertifisert av Det Norske Veritas som gjør at selskapet kan ta på seg mer krevende oppdrag – også fra oljeindustrien. Det er en milepæl både for selskapet og for nordnorsk verftsindustri.

Sertifiseringen av Ballstad Slip skjer i et samarbeid med Det norske oljeselskap, rådgivningsselskapet Arcos og Verftsringen i Nord-Norge.
Daglig leder Roger Abrahamsen i Ballstad Slip sier dette er svært viktig for bedriften.
– Dette betyr at vi har fått dokumentert at vi kan håndtere kunder på en god måte i henhold til de krav som er satt. Det tror jeg betyr mye for å få nye oppdrag, og styrke vår virksomhet på et bredere felt. Vi ønsker å kvalitetssikre våre prosesser slik at vi kan levere god kvalitet og oppfylle våre kunders ønsker på en best mulig måte.

Ballstad_SlipPå bildet er Roger Abrahamsen, daglig leder i Ballstad Slip og Det norskes Bjarne Kristoffersen

Ballstad Slip har i dag 30 ansatte, og Abrahamsen ser mulighet for vekst.

– Vi er i en fase der vi vurderer utbygging av kapasiteten. Et oppegående kvalitetssystem vil være til god hjelp hvis vi skulle bestemme oss for å vokse. Videre synes vi oljebransjen er interessant og da er gode kvalitetssystemer et krav. Har også stor tro på at arbeid med kvalitet er lønnsomt.

Forberedt

Det norske har i lengre tid arbeidet bevisst med å styrke kompetansen i nordnorsk industri for å gjøre større deler av industrien klar for den økte aktiviteten innen olje og gass. De nærmeste 15 årene ligger det an til investeringer i nord på minst 100 milliarder kroner. Det norske samarbeider med Verftsringen Nord-Norge om et program for kvalifisering og sertifisering. Det inkluderer også støtte til lærlinger og aktiviteter rettet mot skoler, høyere utdanning og forskning.

Bjarne Kristoffersen leder dette arbeidet fra Det norskes kontor i Harstad, med Arcos som nær rådgiver.

– Vi vet aktiviteten innen olje og gass vil bli stor i nord framover. Det norske skal spille en betydelig rolle i dette arbeidet. Vårt mål er at dette skal skape store ringvirkninger lokalt. Skal det lykkes må vi heve kompetansen og bidra til at bedriftene tilfredsstiller de krav oljeindustrien har. Vi er stolt over Ballstad Slip, og vil fortsatt bidra til at flere bedrifter oppnår det samme.

Olje- og gassfeltet Dagny skal bygges ut med en bunnfast plattform. Det er bestemt av operatøren Statoil og partnerne i lisensen. Det norske har en andel i utbyggingen.