Mindre oljefunn på Eitri

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

22. mai 2009

Det norske har gjort et mindre oljefunn på Eitriprospektet i nærheten av Jotun feltet i Nordsjøen. Det norske utførte boringen i lisens 027D på vegne av ExxonMobil som er operatør for lisensen.

Det viktigste målet med boringen av undersøkelsesbrønn  25/8-16 S og avgrensingsbrønn 25/8-16 A var å påvise petroleum i paleocen reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra nedre jura. Det ble påvist begrensede mengder olje i et forholdsvis tynt reservoar i paleocen.  Det ble boret et sidesteg for å påvise olje-vannkontakt, men det ble her ikke påvist reservoarbergarter.Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Direktør for reserver og områdeutvikling Odd Ragnar Heum sier funnet på Eitri er skuffende;

-Vi har funnet olje, men det er for lite til å være komersielt. Samtidig er vi optimister for denne lisensen, og ser frem til å bore Jetteprospektet til høsten.

Dette er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 027 D, etter at denne ble fradelt utvinningstillatelse 027 B i desember 2007. 25/8-16 S ble boret til et vertikalt dyp av 2107 meter under havflaten og ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura bergarter. 25/8-16 A ble boret til et vertikalt dyp av 2164 meter og ble avsluttet i Shetlandgruppen. Havdypet er 126 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 383 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/3-6 på Strutenprospektet. Det norske er operatør for lisens 383.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 027 D er etter boringen  ExxonMobil  25 prosent Odd Ragnar Heum(operatør) Det norske 35 prosent  og Dana Petroleum 40 prosent.

Direktør for reserver og områdeutvikling, Odd Ragnar Heum (bildet) er skuffet over funnet, men fortsatt optimistist til denne lisensen. Vi ser frem til å bore Jettaprospektet til høsten, sier han.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 50 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.