Mindre oljefunn på Jetta (nå Jette)

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

12. november 2009

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil), operatør av utvinningstillatelse 027 D, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/8-17 og avgrensningsbrønn 25/8-17 A. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) utførte boringene på vegne av ExxonMobil.

Brønnene er om lag fire kilometer sør for Jotunfeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnene var å påvise og avgrense petroleum i paleocen reservoarbergarter. Det ble påtruffet en liten oljekolonne i øvre paleocen (Heimdalformasjonen) i undersøkelsesbrønn 25/8-17, og funnet ble avgrenset med brønn 25/8-17 A. Reservoarbergarten var betydelig tynnere enn forventet. Det ble påvist begrensede mengder olje, som alene ikke er interessant for utvinning med dagens prisforutsetning.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 027 D. 25/8-17 ble boret til et vertikalt dyp av 2208 meter under havflaten og ble avsluttet i Tyformasjonen i nedre paleocen. 25/8-17 A ble boret til et vertikalt dyp av 2154 meter og ble avsluttet i Heimdalformasjon i øvre paleocen. Havdypet er 127 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Bredford Dolphin på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelsene 027 D, 169 C og 504. Riggen skal nå til utvinningstillatelse 408 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/9-23 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 027D er; ExxonMobil EP Norway (25%) Dana Petroleum Norway (30%)Det norske oljeselskap (35%) og Bridge Energy (10%).

Dette er Det norske (`DETNOR`) før fusjon med Aker Exploration:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 52 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 146 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.