NOIL Energy ASA: Avgrensning av oljefunn i Nordsjøen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. november 2007

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») meddeler at boringen av brønn 16/2-4 Ragnarock har nådd en endelig dybde på 2000 m under havflaten. Det norske  oljeselskaps datterselskap, NOIL Energy ASA, har en 30% andel i produksjonslisens 265. Evalueringer indikerer nå betydelige mengder hydrokarboner med en svært usikker utvinningsgrad. En rekke småskala formasjonstester ble utført som viste begrensede strømningsegenskaper i kalksteinsreservoaret.

Olje og gass ble også påvist i lavpermeabelt grunnfjell.

Letemålet med brønnen var å avgrense størrelsen på oljefunnet og evaluere produktiviteten i kalksteinen. Videre analyser er nødvendige for å bekrefte potensialet av Ragnarock og om funnet er drivverdig. Denne brønnen er lokalisert 35 km øst for Gudrun-feltet og ble boret av boreinnretningen West Epsilon. Havdypet er 113 meter.

Lisenspartnere i produksjonslisens 265 er StatoilHydro ASA (30% og operatør), NOIL Energy ASA (30%), Petoro AS (30%), og Talisman Energy Norge AS (10%).

Administrerende direktør i NOIL Energy, Tore Lilloe-Olsen, uttaler:

Vi er fornøyd med å ha fått bekreftet størrelsen på Ragnarock og finner prøveresultatene oppmuntrende. Funnet er lokalisert i det samme området hvor boring av letebrønnen på Thorkildsen nå pågår, og vi anser dette området som en viktig bestanddel i vår portefølje.