NOIL Energy ASA: Tørr brønn i Nordsjøen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. desember 2007

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») melder at Det norskes datterselskap, NOIL Energy ASA, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 24/12-5S i Nordsjøen.

Brønnen 24/12-5S ble boret i lisens 341 for å påvise hydrokarboner i Thorkildsen-prospektet i Heimdal-formasjonen. Hensikten med denne boringen var å påvise større akkumulasjoner av hydrokarboner i samme formasjon som brønn 24/12-3S i 1996 påviste.

Det ble påvist 16 meter sandstein tilhørende Heimdalformasjonen over olje-vannkontakten funnet i brønn 24/12-3S, men den inneholdt ikke hydrokarboner. Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2214 meter i bergarter av paleocen alder. Brønnen blir nå plugget og forlatt. Brønnen ble boret med Bredford Dolphin på 116 meters vanndyp.

For Det norske oljeselskaps vedkommende ble alle kostnadene for denne brønnen betalt av PA Resources som en del av en farm-in avtale mellom PA Resources og NOIL Energy.

Thorkildsen var et prospekt det absolutt var verdt å bore. At brønnen var tørr demonstrerer at tilførselen av olje i Heimdalsandene i dette området er vanskelig å forutse, også her hvor vi hadde bevis på olje bare 2,5 km fra prospektet,» sier adm. dir i NOIL Energy ASA, Tore Lilloe-Olsen.

Rettighetshaverne i PL 341 er:

  • NOIL Energy ASA (datterselskap av Det norske oljeselskap ASA) (operatør)
    30%
  • Revus Energy ASA (30%)
  • Talisman Energy (30%)
  • PA Resources (10%)