Norskehavets hemmeligheter

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. februar 2011

Basalt: Kan vi finne olje og gass under det bastante laget av basalt vi har i Norskehavet? Det er det basale spørsmålet Det norske, i samarbeid med andre oljeselskaper, vil finne svaret på.

”For 60 – 54 millioner år siden ble jordskorpen mellom Norge og Grønland delt. Store mengder lava veltet i tykke lag utover flere hundre kvadratkilometer av havbunnen og etterlot dagens geologer en drøy utfordring.

I dag ligger disse bergartene hundrevis av meter under selve havbunnen. Hva de skjuler, vet vi lite om. Basalt er en svært kompakt bergart, og selv med dagens teknologi er det en stor utfordring å kunne ”se” gjennom basaltlagene. Men mange oljegeologer mener det kan ligge store verdier gjemt i petroleumsførende bergarter under de vulkanske lagene på sokkelen utenfor Midt-Norge. Basaltlagene representerer en stor utfordring, men olje- og gassnasjonen Norge har ikke råd til å la være å kartlegge disse områdene.” – fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel 2/2006.

Oljen på norsk sokkel har gjort Norge til et av de rikeste land i verden. Men oljeproduksjonen falt med over 30 prosent fra 1999 til 2009. Det legges ned mye arbeid for å bremse nedgangen. 

Basal kraft

Et eksempel er FORCE. Det er et konsortium med medlemmer fra myndighetene og olje-og gasselskaper i Norge. FORCE ble etablert i 1995 med mål å stimulere til industrisamarbeid og deling av kunnskap og erfaringer. Det skal føre til gode leteprosjekter og økt olje- og gassutvinning.

Geologer hos Det norske studerer Norskehavet

Geologer hos Det norske studerer Norskehavet

Prosjektgruppen kalt Sub-basalt har allerede i flere år jobbet med å samle informasjon om områder i Norskehavet som ikke har vært utforsket. Geologisk arbeid i industrien handler i stor del om å tolke seismiske bilder av undergrunnen. Man søker etter ”lommer” hvor olje og gass kan samles. I dag finnes det ingen teknologi som klarer  ”lese igjennom” basaltlaget. Dermed stopper dagens petroleumsteknologi å fungere rundt 200 kilometer utenfor Mørekysten. Nå testes det på flere områder, og resultatene tolkes. Målet er å avsløre noen av Norskehavets hemmeligheter.

Spennende

Det er store forventninger til Norskehavet, og spesielt til gassforekomster. Forventningene har så langt ført til skuffelse i form av tørr brønn på Dalsnuten og skuffene prognoser for Grofunnet. Begge brønnene ble boret i 2010 på dypt vann, i lite utforskede områder i Norskehavet.

18 selskaper deltar i dag i Sub-basalt gruppen til FORCE. Dette til tross for at det ikke eksisterer lisenser som har produksjon fra reservoarer i basaltområdene. I 21. konsesjonsrunde ble det utlyst flere blokker som sneier innom basaltlagene. Resultatene fra tildelingen ikke kjent, og er først ventet offentliggjort våren 2011.

Konsortiet har i løpet av 2010 utført flere elektomagnetiske undersøkelser av basaltholdige områder.

Det er knyttet stor spenning til resultatene. Lars Jensen (OD), leder for gruppen, sier til Dagens Næringsliv – Det ser veldig spennende ut – det kan jeg si allerede.

Det norske oljeselskaps representant i gruppen er senior geofysiker Kristoffer Engenes. Han sier dette er et svært spennende prosjekt som det er viktig å ha et aktivt forhold til. Foruten generell teknologisk kompetanseheving innenfor fagfeltet, ønsker Det norske også å være proaktiv med utveksling av kunnskap og erfaringer, samt å knytte kontakter innenfor et viktig satsningsområde for industrien.Vulkanske_avsetninger_i_verdenVulkanske avsetninger i verden.Kilde: Sverre Plankes publikasjon: «Planke et al. 2003, Extended Abstracts Rio 2003»Vulkanske_avsetninger_p_Norskehavet

Vulkanske avsetninger vist på Norskehavet.Kilde: Sverre Plankes publikasjon:
«Planke et al. 2003, Extended Abstracts Rio 2003»

Finn alle tall om norsk oljeproduksjon på OD sine faktasider.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).