Ny ledergruppe fra fjerde kvartal 2014

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. juli 2014

Oppdatert 16. oktober 2014.

Prosessen med å integrere Marathon Oil Norge og Det norske er godt i gang, og store deler av den nye ledergruppen er nå utnevnt. De nye lederne vil tiltre når de to selskapene formelt er sammenslått. Åtte av i alt elleve konserndirektører er utnevnt. Fire kommer fra Det norske, og fire fra Marathon Oil Norge.

Organisasjonsendringen varsles litt over en måned etter at Det norske annonserte oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS, og vil tre i kraft i fjerde kvartal 2014. I den nye modellen vil Karl Johnny Hersvik, som i dag er administrerende direktør i Det norske, bli konsernsjef. I ledergruppen får han med seg elleve konserndirektører.

Tre av lederstillingene er foreløpig ikke utnevnt. For ansvarsområdene konsernutvikling og prosjekter vil andre i ledergruppen fungere som ledere i en overgangsperiode. Konserndirektør med ansvar for kommunikasjon vil bli utnevnt snarlig.

Dette er den nye ledergruppen:
Karl Johnny Hersvik (42), administrerende direktør
Gro Gunleiksrud Haatvedt (56), direktør leting
Øyvind Bratsberg (55), direktør teknologi og feltutvikling
Geir Solli (54), direktør drift
Kjetil Ween (38), direktør boring og brønn
Elke Njå (60), direktør spesialprosjekter
Alexander Krane (38), direktør finans
Kjetil Kristiansen (45), direktør HR
Leif Gunnar Hestholm (45), direktør helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
Rolf Jarle Brøske (34), direktør kommunikasjon

Foreløpig ubesatt:
Direktør konsernutvikling
Direktør prosjekter

Dette er den nye ledelsen:

Administrerende direktør – Karl Johnny Hersvik (42)
Bakgrunn
: Hersvik har siden mai 2014 vært administrerende direktør i Det norske. Han kom fra stillingen som forskningssjef i Statoil.

Karl Johnny Hervik Før han begynte i Statoil i 1998 var han med på å stifte flere IT-bedrifter. Han har innehatt en rekke fag- og lederstillinger i Norsk Hydro og StatoilHydro. Hersvik innehar en rekke styreverv, inkludert styreleder for OG21. Han sitter også i flere styrer som har som mål å fremme samarbeidet mellom næringsliv og akademia

Utdanning: Cand. scient-grad i industriell matematikk fra UiB.

 

Direktør leting – Gro Gunleiksrud Haatvedt (56)
Ansvarsområder
: lisenser, teknisk støtte, leting 62 S, 62 N og nye områder.
Gro Haatvedt_FP
Bakgrunn
: Kommer fra stillingen som letesjef norsk sokkel i Statoil ASA, hvor hun også har vært landansvarlig Libya. Har hatt flere lederstillinger i Norsk Hydro, blant annet ansvarlig for forretningsutvikling i Iran, leder Oseberg, letesjef norsk sokkel.

Utdanning: master i anvendt geofysikk (UiO)

 

Direktør teknologi og feltutvikling – Øyvind Bratsberg (55)
Ansvarsområder:
teknologi, petek, teknisk støtte HMS, tidligfase prosjekter, konseptutvikling.
Øyvind Bratsberg_første oljeBakgrunn: Øyvind Bratsberg kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør. Han har 24 års erfaring fra flere selskaper innen markedsføring, forretningsutvikling og drift. Før han tiltrådte stillingen i Det norske hadde han ansvar for tidligfase feltutvikling norsk sokkel i StatoilHydro.

Utdanning: sivilingeniør maskin (NTH/NTNU)

 

Direktør drift – Geir Solli (54)
Ansvarsområder: Alvheim, Ivar Aasen, Jette, IOR, driftsstøtte, ikke-opererte eierandeler
Geir SolliBakgrunn: Geir Solli kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Marathon. Han har tidligere vært driftssjef for Alvheim, og Asset Manager for Mexicogulfen i samme selskap. Har også jobbet som prosjektleder og plattformsjef i BP.

Utdanning: sivilingeniør elektro (NTH/NTNU)

 

Direktør boring og brønn – Kjetil Ween (38)
Ansvarsområder:
leteboring, Ivar Aasen, Alvheim, boring engineering og planlegging
KJETIL WEENBakgrunn: Kjetil Ween kommer fra stillingen som boresjef Norge i Marathon. Han har også vært boreingeniør på Alvheim og i Mexicogulfen og boresjef Equatorial Guinea.

Utdanning: MBA og Bcs i International Finance fra Griffith University, Australia. Bcsi petroleumsteknologi fra Høgskolen i Stavanger.

 

Direktør spesialprosjekter – Elke Njå (60)
Ansvarsområder:
etablering av marketing og trading organisasjon, andre prosjekter.
ELKE NJAA
Bakgrunn:
Elke Njå kommer fra stillingen som kommersiell direktør i MONAS. Har tidligere hatt ulike lederstillinger i Statoil og jobbet som geolog i Oljedirektoratet.
Utdanning: master i geologi, spesialisering i biostratigrafi fra Universitet i Tübingen, Tyskland. MBA i strategi og ledelse fra BI, Oslo.

Direktør finans – Alexander Krane (38)
Ansvarsområder:
Investor relations, finansiering, juridisk, regnskap og kontroll, økonomisk analyse.

Alexander_KraneBakgrunn: Krane kommer fra stillingen som finansdirektør i Det norske. Han har tidligere jobbet som økonomidirektør i Aker ASA. Han har også en fortid som revisor i KPMG i Norge og i USA.

Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø og har en MBA fra Norges Handelshøyskole. Krane er også statsautorisert revisor.

Direktør Human Resources (HR) – Kjetil Kristiansen (45)
Ansvarsområder:
forretningsmessig HR-funksjon

Kjetil Kristiansen2Bakgrunn: Kjetil Kristiansen kommer fra HR-direktør i Aker ASA. Der har han jobbet med utvikling av styrer og ledergrupper i Akerselskapene. Har også jobbet som HR-direktør for Subsea i Aker Solutions.

Utdanning: er utdannet klinisk psykolog fra UiO. Har også en Bsc i filosofi og idéhistorie.


D
irektør HMS og kvalitet – Leif Gunnar Hestholm (45)
Ansvarsområder:
ansvar for forretningsmessig HMS- og kvalitetsarbeid.

LEIF GUNNAR HESTHOLMBakgrunn: Leif Gunnar Hestholm kommer fra stilling som HMS- og kvalitetsdirektør i MONAS. Han har erfaring fra Kværner Engineering, Safetec (risikoanalyser og risikostyring), IRIS (styringssystem og kvalitetssikring), Philips og BP.

Utdanning: sivilingeniør i industriell matematikk fra NTH/NTNU.

 

Direktør kommunikasjon – Rolf Jarle Brøske (34)
Ansvarsområder: forretningsmessige kommunikasjonsfunksjon, samfunns- og myndighetskontakt.

BrøskeBakgrunn: Rolf Jarle Brøske kommer fra stillingen som direktør for næringspolitikk i Det norske. Han har tidligere jobbet i ledelsen i Fokus Bank, og han har blant annet vært rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende, ordføreren i Trondheim, og han har selv innehatt en rekke politiske verv.

Utdanning: Studier i statsvitenskap og historie fra Høyskolen I Molde og NTNU.

Direktør konsernutvikling – Elke Njå (fungerende)
Ansvarsområder
: forretningsutvikling, kommersielt ansvar, forretningsmessig ledelse av forsyningskjeder, strategi.

Direktør prosjekter – Karl Johnny Hersvik (fungerende)
Ansvarsområder: Ivar Aasen, Bøyla, Viper Kobra.

Bård Atle Hovd fotsetter i rollen som direktør for utbyggingen av Ivar Aasen.