Ny lisens i Barentshavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. april 2011

Det norske er tildelt en ny lisens i Barentshavet i forbindelse med 21. konsesjonsrunde. Produksjonslisens 613 ligger i blokkene 7322/10 og -11 i midtre del av Barentshavet. Lisensen var Det norskes førsteprioritet i denne søknadsrunden.

Det norske er tildelt en ny lisens i Barentshavet i 21. konsesjonsrunde. Produksjonslisens 613 ligger i blokkene 7322/10 og -11 i midtre del av Barentshavet. Lisensen var Det norskes førsteprioritet i denne søknadsrunden. Totalt tilbyr Regjeringen i denne omgang 12 nye utvinningstillatelser i Barentshavet

Dong E&P er operatør for lisensen med 40 prosent eierandel. Det norske og Edison International er partnere med henholdsvis 35 og 25 prosent eierandel. Arbeidsprogrammet for lisensen er innsamling av 3D seismikk over arealet. Innen tre år fra tildeling må lisensen beslutte å bore en letebrønn eller levere tilbake lisensen. Om brønnbeslutning blir tatt må brønnen bores innen frem år fra tildelingen.

Fakta

Det arrangeres to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel:

– Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFOTildeling i forhåndsdefinerte områder (APA på engelsk), en årlig lisensrunde i modne deler av norsk sokkel.), som omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur. Denne tildelingen lyses ut hvert år.

– De ordinære konsesjonsrundene, som omfatter de umodne deler av sokkelen. Disse rundene avvikles vanligvis annethvert år.

Første konsesjonsrunde ble utlyst i 1965. Ni selskaper og grupper av selskaper fikk i løpet av høsten tildelt 22 utvinningstillatelser i den aller første konsesjonsrunden.

Årets runde ble lyst ut 23. juni. 94 blokker fordelt på 43 i Norskehavet og 51 i Barentshavet ble tilbudt, med søknadsfrist i november 2010. Av disse besluttet Regjeringen i dag å tilby 24 utvinningstillatelser til 29 selskap.

 

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).