Ny lisens i Barentshavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

8. mars 2011

Det norske har inngått avtale med Talisman Energy om å overta ti prosent av lisens 438 i Barentshavet. PL438 inneholder Skalleprospektet som skal bores i år.

Lisensen opereres av Lundin Petroleum. Skalleprospektet er planlagt boret i juni 2011med riggen Transocean Leader.

Det norske styrker med Erik_Haugane_Q1dette sin posisjon i Barentshavet. Det sier administrerende direktør Erik Haugane (bilde).

–       Vi har tro på at det finnes betydelig petroleumsressurser i Barentshavet og vil i sommer delta i letebrønner på prospektene Norvarg, og nå Skalle.

Denne avtalen vil sammen med mulige tildelinger i 21. runde skape et fundament for en langsiktig tilstedeværelse i Barentshavet. Lisensene i Barentshavet ledes fra vårt Harstadkontor.

Se alle Det norskes lisenser i vårt lisenskart.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).