Ny milepæl for Alvheim

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. august 2015

Den samlede oljeproduksjonen fra Alvheimområdet har nå passert 300 millioner fat. Feltene overgår forventningene. Milepælen fant sted 17. august 2015.

Direktør for drift i Det norske, Geir Solli

Direktør for drift i Det norske, Geir Solli

– Siden oppstart i juni 2008 har Alvheim-området levert veldig bra og stadig blitt utvidet med nye brønner og felt. Den positive utviklingen stopper heller ikke her, siden det fremdeles er store gjenværende ressurser i området, sier direktør for drift i Det norske, Geir Solli.

Den daglige snittproduksjonen fra de 25 brønnene i Alvheim-området utgjør nå rundt 100 000 fat oljeekvivalenter per døgn (om lag 90 prosent olje) fra feltene Alvheim, Vilje, Volund og Bøyla.

– Det vi når ser er resultat av mange års grundig planlegging, solid gjennomføring, godt teamarbeid og bruk av gode standardiserte teknologiske løsninger. Alvheimområdet overgår i dag alle de forventningene vi hadde til feltet da vi startet opp i juni 2008. Hele vår organisasjon, både på land og i havet, samt samarbeid og støtte fra våre partnere – danner grunnlaget for de gode resultatene vi ser i dag, sier Geir Solli.

Alvheim-området består av Alvheim-feltet (reservoarene Kneler, Boa og Kameleon) og feltene Vilje, Volund og Bøyla. Alvheim er bygd ut med havbunnsbrønner og installasjoner på havbunnen som er koblet opp mot produksjonsskipet Alvheim FPSO.