Ny teknologi for ankring av rigger

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. november 2010

Det norske og Viking Moorings har i samarbeid utviklet en ny teknologi for sikker prelegging av fibertau på sjøbunnen i forbindelse med forhåndsankring av borerigger.

Det norske og Viking Moorings har i samarbeid utviklet en ny teknologi for sikker prelegging av fibertau på sjøbunnen i forbindelse med forhåndsankring av borerigger.

Løsningen ble presentert i Stavanger i forrige uke under konferansen ”Ankerhåndtering og forflytning av innretninger”. Temaet for konferansen var reduksjon av manuell håndtering, og mindre personeksponering i farlige situasjoner.

Ankerhåndteringsbåt i ferd med å legge ut fibertauFor operatører vil den nye teknologien forenkle operasjoner med forhåndslagte fortøyninger. Fortøyningsutstyr kan med den nye teknologien lagres under vann, noe som gir en bedre effektivitet og økt fleksibilitet  i vanskelige ankringsoperasjoner. Teknologien krever ingen spesialiserte verktøy eller  eksterne kraner.

For å oppnå tilstrekkelig elastisitet i ankerfortøyningene brukes en kombinasjon av fibertau og kjetting. Til nå er det bare kjetting som er lagt ut på forhånd.

Fibertau kan lett skades dersom det kommer i kontakt med havbunnen. Dette skyldes slitasje mot sand, koraller og skrot som er på havbunnen. Et fibertau som har vært på havbunnen anses som skadd. Det har gjort det umulig å ankre opp med fibertau på forhånd.

Det er dette Det norske og Viking Moorings nå har funnet løsningen på.

Med denne nye teknologien legger man ut anker på forhånd, kobler de til fibertau som kveiles på en spesiell måte og lagres i en ”pose” på havbunnen.  I tillegg kan en spinbøye brukes for å lette tilkoblingen av fibertauet.  Dette er en liten ”trådsnellebøye” som er festet til posen og kjettingen på havbunnen. Når riggen er på plass på lokasjonen kan et fartøy ”kalle” på bøyene ved hjelp av kodete lydbølger. Bøyene kommer da opp til overflaten. Fartøyene samler bøyene og trekker opp bøyelinen, som igjen trekker opp fibertauet. Fibertauet er festet i posen slik at kveil for kveil slippes ut med ”stramt” tau.  Når alt fibertau er ute kan ammenkobling med riggens kjetting gjøres. Dette oppsummeres i figuren under.Illustrasjon: ny teknologi for oppankring av rigger

Løsningen med fibertauet i havbunnspose, og liknende innretninger, er patentsøkt. Bjørn Thore Ribesen og Arild Saasen fra Det norske sammen med Knut Ove Steinhovden, Steinar Ekrem og Espen Lea fra Viking Moorings står som oppfinnere. Hvis oppfinnelsen får patent vil det eies av Viking Moorings, mens Det norske vil få royalties ved bruk.  Dette er den første patentsøknaden i regi av Det norske.

Oppankring, spesielt på vinterstid, kan ta lang tid da operasjoner ofte må vente på egnet værvindu. Sannsynligheten for å finne et værvindu til å fortøye til et prelagt ankersystem er ca. 60 prosent større enn sannsynligheten for å finne et værvindu til å ankre opp riggen idet denne ankommer. Dermed bidrar denne teknologien til å redusere kostnadene ved fortøyning, samtidig som sikkerheten blir bedret. Ankerhåndtering er en av de farligste operasjone under en leteboring.

Les mer om Viking Moorings på deres hjemmeside.

Vil du lese mer om Det norske? Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har over 190 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).