Nye ansettelser i Det norske oljeselskap

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. desember 2007

Det norske oljeselskap har ansatt en rekke nye medarbeidere de siste ukene. Blant disse er:

  • Vidar B. Larsen er ansatt som direktør forretningsutvikling i Stavanger. Vidar kom fra stillingen som letesjef Russland i StatoilHydro.
  • Gunnar H. Eide er ansatt som leder av tidligfase feltutvikling i Oslo. Gunnar kommer fra Petoro.
  • Kjell A. Jødestøl er ansatt som rådgiver ytre miljø i Oslo. Kjell er i dag konsulent i ACONA.
  • Bjarne Kristoffersen er ansatt som senior rådgiver feltutbygging i Harstad. Bjarne er i dag prosjektleder i StatoilHydro.
  • Edgar Furuholt er ansatt som ytre miljø rådgiver i Trondheim. Edgar er i dag sjefsingeniør i StatoilHydro.
  • Rolv Herfjord er ansatt som teknisk rådgiver i Trondheim. Rolv er prosjektleder i StatoilHydro og vil tiltre i løpet av 2008.
  • Kristian Rothaug er ansatt som leder for operasjoner i Trondheim. Kristian kom fra stillingen som HMS-sjef Halten.
  • Torgeir Anda er ansatt som informasjonssjef i Trondheim. Han kommer fra stillingen som journalist i Dagens Næringsliv.
  • Anita Utseth er ansatt som HMS-direktør i Trondheim. Anita kommer fra stillingen som statssekretær i OED, men vil ikke tiltre stillingen før karantenetiden er utløpt i mars 2008.